Impressum

Adresgegevens

STILL Intern Transport B.V.
Nijverheidsweg 5
3340 LJ Hendrik Ido Ambacht 

Telefoon: +31-78-68 45 200
Fax: +31-78-68 45 299

Algemeen Directeur
Jean-Paul Dubois

BTW-nr. NL001382536B01
Handelsregister Dordrecht nr. 23036105

Kennisgeving overeenkomstig de verordening voor onlinebeslechting van consumentengeschillen:

Overeenkomstig toepasselijke wetgeving is STILL Intern Transport B.V. verplicht gebruikers te wijzen op het bestaan van het Europese platform voor onlinebeslechting van consumentengeschillen, dat kan worden gebruikt om buiten de rechtbank om geschillen op lossen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten van dit platform. U vindt het Europese platform voor onlinebeslechting van consumentengeschillen op: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Niettemin wijzen wij u erop dat STILL Intern Transport B.V. niet bereidt, noch verplicht is om aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumenten deel te nemen. Onze gebruikers staan echter de volgende mogelijkheden ter beschikking om contact op te nemen: telefonisch op +49 (1804) 7 84 55 33 of via het contactformulier.

STILL Intern Transport B.V | Gebruiksvoorwaarden


Copyright

De internetpagina's van STILL Intern Transport B.V bevatten inhoud met onder meer afbeeldingen, foto's, grafieken, logo's, video's, films, audiobestanden en tekst. Deze zijn eigendom van STILL Intern Transport B.V, Berzeliusstraße 10, D-22113 Hamburg en vallen onder de bescherming van de bepalingen van het auteursrecht, de merkenwetgeving, het modelrecht en de persoonlijkheidsrechten overeenkomstig Duits en internationaal recht.

STILL Intern Transport B.V staat het zonder toestemming bekijken en downloaden van alle inhoud van zijn websites uitsluitend toe voor particulier gebruik en voor overige, niet-commerciële doeleinden, mits geen inhoudelijke wijzigingen worden aangebracht. Reproductie ten behoeve van verkoop of overig commercieel gebruik is niet toegestaan.

Downloaden

Gebruikers mogen ter beschikking gestelde inhoud of programma's downloaden op voorwaarde dat alleen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen, onrechtmatige schending van primaire eisen, opzettelijke of grove nalatigheid in de naleving van overige eisen en in geval van lichamelijk letsel door schuld.

Garantie

De informatie op onze website wordt met uiterste zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd. STILL Intern Transport B.V. staat echter niet garant voor de volledigheid, juistheid, actualiteit of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie. Het gebruik van de inhoud die op de website ter beschikking is gesteld, geschiedt op eigen risico van de gebruiker. STILL Intern Transport B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade voor de gebruiker, met name van gegevens, hardware of software.

Handelsmerken

Alle op de website van STILL Intern Transport B.V. gebruikte handelsmerken zijn geregistreerde handelsmerken van STILL Intern Transport B.V.. Het is derden niet toegestaan onze handelsmerken en logo's te gebruiken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor externe verwijzingen en links

De websites van STILL Intern Transport B.V. bevatten koppelingen naar websites van derden ('externe links'). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende exploitanten. De inhoud van externe links is door STILL Intern Transport B.V. bij de eerste koppeling gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment was er geen sprake van wetsovertredingen. STILL Intern Transport B.V. heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte websites. De plaatsing van externe links betekent niet dat STILL Intern Transport B.V. de inhoud waarnaar de link verwijst, in eigendom heeft. Van STILL Intern Transport B.V. kan niet redelijkerwijs worden verwacht dat zij voortdurende controle uitoefent op externe links zonder dat er sprake is van concrete informatie met betrekking tot overtredingen. Mocht echter bekend worden dat externe links in strijd zijn met de wet, worden deze onmiddellijk verwijderd.

Laatst bijgewerkt: Maart 2018